Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost CCB, spol. s r. o., IČO: 18825435, se sídlem Brno, Okružní 19, PSČ 638 00, jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Zároveň potvrzujeme, že jsme splnili svou registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a jsme registrováni pod č. 00001261.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností CCB, spol. s r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodního případu od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.
Tyto údaje využíváme, abychom Vás informovali o nových produktech, službách, obsahu a propagaci dalších informací. Osobní údaje, které po vás budeme požadovat, nám nejste povinni poskytnout.

K čemu údaje slouží?

Díky shromážděným osobním údajům Vám můžeme jako provozovatel portfolia internetových médií a tištěných titulů zasílat newsletter, nebo e-mailové oznámení týkající se produktů a chystaných událostí. Pokud si nepřejete dostávat newsletter nebo obchodní oznámení, můžete se z odběru kdykoli odhlásit, zasláním mailu na , kde jako předmět napíšete: „Odhlásit", nebo přímo reakcí na zaslané sdělení, kde je uveden odkaz na odhlášení.

Přehled internetových médií vydavatelství CCB

www.CCB.cz
www.SystemOnLine.cz
www.Cad.cz
www.TechnikaaTrh.cz
www.GolfInfo.cz
www.CasopisGolf.cz
www.LinuxExpres.cz
www.OpenOffice.cz
www.iBrno.cz
www.ListyJM.cz
www.TiskarnaBrno.cz
www.ERPforum.cz
www.CRMforum.cz
www.HledamZdravi.cz
www.WebServis.cz
www.Grafika-Tisk-Brno.cz

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má společnost CCB?

Ano, stačí, když se na naši společnost obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím e-mailu , telefonicky na telefonním čísle +420 545 222 461, popřípadě písemně na adresu CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00 Brno.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost CCB, spol. s r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Shromažďování a používání neosobních údajů

Neosobními údaji se myslí údaje ve formátu, který jako takový neumožňuje asociaci na konkrétní osobu. Takové údaje můžeme shromažďovat a používat za jakýmkoli účelem.

Shromažďovat můžeme údaje, jako je adresa URL odkazujícího serveru, čas, informace o aktivitách našich uživatelů na naší webové stránce. Pomocí těchto údajů můžeme svým zákazníkům poskytovat užitečnější informace a dozvíme se, které části webových stránek, produktů a služeb je nejvíce zajímají. Souhrnné údaje se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů považují za neosobní údaje.

Dojde-li ke spojení osobních a neosobních údajů, bude s nimi po dobu trvání takového spojení zacházeno jako s osobními.

Předávání údajů třetím stranám

Společnost CCB žádné z uvedených údajů neposkytuje třetí straně. Využíváme je pouze pro interní účely a to např. marketingové nebo obchodní.

Jak používáme cookie

Cookies používáme k zaznamenání údajů při používání webových stránek, nebo služeb online a využíváme také službu Google Analytics. Tyto údaje používáme ke správě stránek a k zkvalitňování našich webů a služeb.

Mohu ukládání cookies vypnout?

Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

V Brně 20. 5. 2018

Tvorba webových stránek Brno